Ocena brak

Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Przewidziane we wszystkich ustawach (gmina, powiat, województwo) jest to wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Wszystkie stowarzyszenia komunalne posiłkują się ustawą o stowarzyszeniach z 7.04.1989r. która określa zasady funkcjonowania, charakter stowarzyszeń. Ustawa o stowarzyszeniach przewiduje dwie formy stowarzyszeń:

  • zwykłe(nie mogą zrzeszać osób prawnych)

  • rejestrowane.

Formy stowarzyszeń gmin, powiatów, województw lub mieszane stowarzyszenia to np. Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Miejskich. Ustawa o samorządzie województwa przewiduje współprace zagraniczną (art.75)sejmik województwa uchwala priorytety współpracy zagranicznej”, który zawiera następujące elementy;

  • główne cele współpracy zagranicznej danego województwa

  • priorytety geograficzne tej współpracy

  • zamierzenia, przedsięwzięcia w zakresie przystępowania do m/n zrzeszeń regionalnych.

Sejmik województwa ma decydującą rolę dot. współpracy m/n. Priorytety te mają pewne ograniczenia, ponieważ w celu podjęcia współpracy m/n wymagana jest zgoda Ministra Spraw Zagranicznych. Chodzi o to, aby Sejmik nie prowadził odrębnej polityki zagranicznej.

Samorządy gminne i powiatowe mogą także prowadzić taką politykę m/n, ale w przypadku samorządu regionalnego ustawa o samorządzie województwa określiła zasady tej współpracy.

Podobne prace

Do góry