Ocena brak

Metody współdziałania komunalnego - Porozumienia komunalne

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Jest to przejęcie przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego zadań i kompetencji od innych (gmin, powiatów lub województw). Dochodzi do porozumienia między np. gminami, w którym to porozumieniu jedna gmina przekazuje do realizacji drugiej określone zadanie. Wraz z przyjęciem danego zadania wiąże się także przejęcie kompetencji dot. tego zadania a także ponoszenia kosztów przez jednostkę, która to zadanie przekazała, np. wybudowanie szkoły. Związki posiadają atrybuty jednostki samorządowej (posiadają swoje organy, realizują zadania na własną odpowiedzialność, dysponują budżetem, tworzą prawo miejscowe).

Natomiast porozumienie dotyczy tylko jednej określonej czynności. Wszystkie trzy ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim dopuszczają formę porozumień. Także porozumień mieszanych np. pomiędzy jednostkami różnych poziomów samorządów np. .gminy i powiatu.

Podobne prace

Do góry