Ocena brak

Metody walki z korupcją w instytucjach stosujących prawo

Autor /bob Dodano /12.04.2011

*Osoby odpowiedzialne za przebieg śledztwa i wniesienie oskarżenia muszą narzucić swym podwładnym wysokie standardy postępowania;

*Urzędnicy sądowi powinni być odpowiedzialni za swe postępowanie (lub zachowanie niezgodne z  etyką) przed sędziami i na wypadek, powinni podlegać sanacjom ze strony sędziów;

*Samo zaś sądownictwo powinno zadbać o zachowanie wysokich standardów etycznych we własnych szeregach, uważnie rozpatrując skargi, jeśli to konieczne, wysyłając inspekcje do sądów niższej instancji  by mieć pewność, że funkcjonują właściwie.

*Srodowisko prawnicze musi być też systematycznie zachęcane, by surowo przeciwstawiać się przypadkom korupcji. Sam fakt, że system jest skorumpowany, nie oznacza jeszcze tego, że prawnicy muszą stać się częścią takiego właśnie systemu

Podobne prace

Do góry