Ocena brak

Metody ustalania wyników wyborów

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Metoda ustalania wyników wyborów- tematycznie określone sposoby przekładania liczby otrzymanych mandatów przez daną partię wedle z góry ustalonych reguł.

Metoda Victora d’Hondta- liczba głosów oddana na poszczególne listy dzieli się przez kolejne liczby naturalne 1,2,3,4 do chwili aż otrzymamy iloraz da się uszeregować w tyle kolejno największych liczb ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia. Metoda ta była stosowana w Polsce w 1919 i 1947 r. podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu ustawodawczego. Metoda ta premiuje ugrupowania silne otrzymujące dużą liczbę głosów.

Metoda A. Sainte-Lague’a występ. w 2 odmianach klasyczna-nakazuje dzielenie głosów przez cyfry nieparzyste 1,3,5,7 itd. Zmodyfikowana wprowadza dzielnik 1,4. Metoda klasyczna jest korzystna dla słabszych ugrupowań. Zmodyfikowana dla ugrupowań o średnim poparciu.

Metoda Hae-Niemeyera liczbę ważnie oddanych głosów oddaną na daną listę w okręgu wyborczym należy mnożyć przez liczbę posłów wybieranych w okręgu i taki iloczyn podzielić przez liczbę oddanych głosów na wszystkie listy otrzymamy iloraz o wartości całkowitej.

Podobne prace

Do góry