Ocena brak

Metody ustalania normy czasu pracy

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Jest wiele wzorców służących do budowania norm czasu pracy.

NTM – następuje skategoryzowanie pewnych prac i związanych z tym ruchów, służących do wykonywania typowych prac w przemyśle. Najwięcej ruchów wykonuje ręka:

  • podnosi

  • przesuwa

  • kładzie

Czas przesunięcia przedmiotu na pewną odległość jest funkcją wielkości przedmiotu, ciężaru i odległości (są na to odpowiednie tabele ).

Budowanie normy czasu polega na wyciąganiu danych z określonych katalogów. Metoda ta rozwinęła się wraz z powstaniem i upowszechnieniem się wielkoseryjnym (masowych, potokowych) metoda wytwarzania. Elementarną jednostką przy tej metodzie jest 0,0006 części sekundy.

Wykonywanie przez pracownika danej operacji powoduje z czasem spadek jej pracochłonności (co widać również na krzywej uczenia) można powiedzieć, że powoduje również spadek liczby braków. Sprawa technologów jest opracowanie odpowiednich (tymczasowych) norm czasowych z zużycia materiału na ten okres. Regułą jest skracanie pierwszej serii produkcji o połowę lub nawet więcej gdyż są to serie, które mogą zawierać wiele błędów. Krzywa uczenia może służyć do określania nowych norm i czasu dojścia do konkretnych wyników i ma to duże znaczenie dla planowania kosztów i wielkości zatrudnienia jak również dla określania jakie wielkości zatrudnienia jak również dla określania jakie wielkości zamówień możemy przyjąć. Bardzo istotne jest zachowanie już od tego pierwszego etapu produkcji tego rezimu technologicznego tzn. stosowanie się wykonawców dokładnie do przyjętej dokumentacji absolutnie bez żadnych zmian w każdej operacji czy w każdym elemencie konstrukcyjnym.

Fundusz czasu pracy:

  • czas kalendarzowy – liczba dni w roku razy 24 godziny. Oczywiście w całym tym czasie się nie pracuje

  • czas nominalny – od liczby dni w roku odejmuje się liczbę niedziel, wolnych sobót i świąt, mnoży się razy 3 i liczbę z ?

Do planowania można korzystać z przedziału między jedną zmianą a trzema. Praca wielozmianowa jest bardzo opłacalna i ekonomiczna.

  • efektywny czas pracy stanowiska

  • efektywny czas pracy pracownika

Poprzedni i ten czas pracy liczy się w sposób podobny – nominalny fundusz czasu pracy raz wskutek uwzględniający postoje maszyn i robotników.

  • planowany czas pracy – czas pracy jakim dysponują pracownicy czy maszyny

  • czas produkcji – fundusz czasu dzielony przez program produkcyjny czyli co jakiś czas musi wyrób schodzić.

Podobne prace

Do góry