Ocena brak

METODY SZACOWANIA KRZYWEJ POPYTU

Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012

Większość firm czyni wysiłki, aby oszacować popyt na swoje produkty. Szacując krzywą popytu badacz musi poczynić pewne założenia o zachowaniu się konkurencji. Istnieją bowiem dwie metody szacowania popytu. Pierwsza zakłada, że cena konkurencji pozostaje stała niezależnie od tego jak firma ustali cenę na swoje produkty. Druga natomiast przyjmuje, że konkurencja zmienia swoje ceny za każdym razem, gdy nasza firma tego dokonuje. Poczynimy tu pierwsze założenie, a sprawę reakcji konkurencji odłożymy na później.

Pomiar krzywej popytu wymaga zmian ceny. Badanie może być dokonane w warunkach laboratoryjnych, poprzez pytanie ankietowanych jaką ilość produktu byliby skłonni nabyć po rożnych cenach."* Bennett i Wilkinson stosowali metodę szacowania krzywej popytu w sklepie. Systematyczne zmieniali cenę na wyprzedaży w sklepie i obserwowali tego efekty.

Mierząc związek ceny z popytem, badacz musi brać pod uwagę inne czynniki, które mogą wpływać na popyt. Jeśli firma zwiększyłaby w y datki na kampanię reklamową w tym samym czasie co obniżyła cenę na swoje produkty, to nie wiedzielibyśmy jak wielki wzrost popytu dokonał sie z powodu obniżenia ceny, a jak wielki z powodu tejże kampanii reklamowej. Ekonomiści uwzględniają raczej wpływ pozacenowych czynników na popyt jako przesunięcia krzywej popy tu. a nie jako ruch po niej. Nagle zaprezentował znakomity przegląd różnych metod używanych do pomiaru wrażliwości na cenę i jej wpływu na popyt.

Podobne prace

Do góry