Ocena brak

Metody sprawdzania wyników nauczania, ocena szkolna

Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011

Metody kontroli i oceny:

- konwencjonalne:

- obserwacja ucznia

- kontrola praktyczna (polegająca na zrobieniu czegoś)

- kontrola ustna

- kontrola pisemna

- niekonwencjonalne:

- testy:

- ...otwarte (zadanie, rozprawka itp.)

- ...krótkiej odpowiedzi (zadania z luką itp.)

- ...zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda fałsz, dobieranie itp.)

OCENA :

1. motywowaniebodziec do dalszej pracy

- dydaktyczne – ile wiedzy, jakie umiejętności musi uczeń mieć, adekwatna do wiedzy i umiejętności, uwzględnia kryteria dydaktyczne

- społeczno – wychowawcze – szkoła uwzględnia kryterium dydaktyczne na tle innych kryteriów

2. przekazanie informacji o tym, czego uczeń nie potrafi

3. przekazanie informacji o stopniu opanowania materiału ( na ile uczeń zapamiętał, zrozumiał, umie posługiwać się wiedzą w nowych sytuacjach)

Podobne prace

Do góry