Ocena brak

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z ZAKŁADEM PRACY

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Zakład pracy jest typowym miejscem wspólnego działania ludzi, a sam fakt wspólnej pracy jest tym co łączy współpracujących ludzi. Wspólna praca stwarza także wiele okazji do przeciwstawienia się jednych ludzi drugim, powstaje konflikt.

Konflikt - stan napięcia organizmu, ale istotą jego jest niezdecydowanie, może być wynikiem potrzeb, których jednoczesne zaspokojenie jest niemożliwe. Najważniejszą formą rozwiązania konfliktu jest porozumienie, jest ono jednak możliwe przy określonym poziomie inteligencji, dobrej woli obu stron. Kiedy obce strony wspólnym wysiłkiem na drodze rzeczowej dyskusji znajdą rozwiązanie to zostaną wyeliminowane źródła przyszłych konfliktów.

Takie rozwiązanie jest możliwe gdy między stronami istnieją stałe kontakty bezpośrednie, gdy strony dobrze się znają. Konflikt między przełożonym a podwładnym można rozwiązać poprzez:

a) wyjaśnienie sytuacji i poszukanie kompromisu,

b) zebranie faktów, rozważenie sytuacji i drogą decyzji zlikwidowanie konfliktów, może spowodować jeszcze ostrzejszy konflikt,

c) zestawienie faktów i stanowisk obu stron w praktyce wybór drogi zakończenia konfliktu wynika ze sposobu odnoszenia się przełożonego do podwładnego czyli stylu kierowania.

Podobne prace

Do góry