Ocena brak

Metody rozwiązywania konfliktów

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Dominacja i tłumienie. Metody te mają 2 wspólne cechy, a)raczej ukrywają konflikt zamiast go rozwiązywać, b)tworzą sytuację wygranej - przegranej gdzie przegrywający musi się podporządkować. mogą nastąpić przez: Wymuszanie.

Łagodzenie. minimalizacja znaczenia konfliktu i stara się namówić 1 ze stron do ustąpienia. Unik. Kierownik udaje, że nie dostrzega k lub odkłada rozwiązanie go na później. Zasada większości. Polega na głosowaniu nad rozwiązaniem.

2.Kompromis. nie prowadzi do najefektywniejszego rozwiązania. Formy kompromisu: rozdzielenie - strony przeciwne sa odizolowane ; arbitraż - strony poddają się osądowi; rozstrzygnięcie losowe - np. rzut monetą; odniesienie się do przepisów

3.Integrujące rozwiązanie problemów. Konflikt przekształca się we wspólny problem, Metody: uzgodnienie -strony spotykają się dla najlepszego znalezienia rozwiązania - przedstawiają swoje poglądy.; ustanawiają cel nadrzędnych obejmujący cele niższych rzędów spierających się stron.

OGRANICZANIE KONFLIKTU LINIA-SZTAB Należy(wg C. Schleh’a): wyraźnie określić obowiązki linii i sztabu; linia, powinna być odpowiedzialna za operacyjne decyzje org., a sztab powinien udzielać rad wtedy, gdy uzna to za potrzebne; - integrować działalność linii i sztabu; sztab powinien korzystać z opinii linii we wczesnych fazach opracowywania propozycji; - nauczyć linię właściwego korzystania ze sztabu; - obarczyć sztab odpowiedzialnością za wyniki; linia stałaby się bardziej podatna na wskazówki sztabu.

KONFLIKT KIEROWNICTWO-ROBOTNICY - Robotnicy tworzą zw. zaw., aby chronić swoje interesy, bo kierownictwo nie zaspokaja ich – ekonomiczne - bezp. pracy(jej pewności, ochrony ) - przynależności społ.(należenia do grupy i akceptacji przez kolegów) - poczucia własnej godności(prawa głosu w systemie)

- pozycji, samorealizacji(przewodzenie itp.) SPOSOBY NEGOCJACJI

- Otwarty konflikt: k i z nie godzą się na kompromisy w żadnej sprawie

- Zbrojny rozejm: k i z przyznają, że zawsze będą przeciwnikami - Przetarg z pozycji siły: k godzi się z realiami z i wykorzystuje swoją siłę do prowadzenia przetargu z siłami z - Dostosowanie: k i z dochodzą do rutyny i łagodzą różnice przez wzajemne ustępstwa - Współpraca: z jest czynnym partnerem k w funkcjonowaniu przeds. i wspólnie z nim zajmuje się problemami personalnymi i produkcyjnymi - Zmowa: k i z chronią swoje interesy przez nieetyczne i bezprawne działania np. Przekupstwo MINIMALIZOWANIE KONFLIKTU - NEGOCJACJE

4 etapy: - Przystąpienie do rokowań: -Konsolidacja: omówienie zagadnień i rozwiązanie sprawy o mniejszym znaczeniu

-Finalizacja: Rozważane są najw. zagadnienia - Zakończenie: Podpisanie umowy.

Podobne prace

Do góry