Ocena brak

metody projekcyjne

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Zbiór technik badawczych służących do pomiaru cech jakościowych. Pytania lub
bodźce skierowane do —> respondenta mają formę pośrednią. Respondent, oce-
niając takie cechy, jak postawy, motywy, zachowania innych, przypisuje im
nieświadomie swoje cechy. Jest to proces podświadomej projekcji (przenoszenia
własnych cech na osoby lub rzeczy). W ten sposób dokonuje się pomiaru
cech —> konsumenta, głównie psychicznych, które trudno identyfikować w inny
sposób. Rolę instrumentów pomiarowych pełnią różnego rodzaju testy. 

 

Do góry