Ocena brak

Metody problemowe i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Zaliczana do grupy metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

- zmusza wychowanka do stawiania pytań, problemów (problema grec. - zadanie, zagadnienie),

- stawiając pytania należy pamiętać, że nie każde pytanie jest problemem,

- musi najpierw zaistnieć sytuacja problemowa, a potem dopiero nauczyciel może postawić pytanie problemowe,

- można postawić tylko jedno pytanie problemowe.,

Metody problemowe (gry dydaktyczne)

1. Burza mózgów

- zwana inaczej giełdą pomysłów lub metodą odroczonego wartościowania,

- notujemy pomysły, a potem je oceniamy,

2. Metoda sytuacyjna

- polega na wprowadzeniu uczniów w jakąś złożoną sytuację, gdzie szuka się jej rozwiązania, są racje za i przeciw,

- zadaniem uczniów jest zrozumienie sytuacji, podjęcie decyzji w sprawie jej rozwiązania i przewidzenie skutków,

- sytuacje, które są uczniom przedstawiane są sytuacjami fikcyjnymi, mogą one być nowe,

- fazy:

I opis sytuacji w formie słownej (film, przeźrocza, fotografie),

II analiza sytuacji przez uczniów,

III udzielenie odpowiedzi na pytanie,

- metoda sytuacyjna jest zbliżona do metody przypadków

3. Metoda symulacyjna- inscenizacja

- odtwarzanie pewnych sytuacji wymagających rozwiązania,

- są to sytuacje, które kiedyś miały miejsce,

- mają charakter retrospektywny a jednocześnie autentyczny (jest to bardzo trudne)

4. Metoda inscenizacyjna:

- polega na graniu różnych ról, odtwarzaniu pewnych wydarzeń rzeczywistych, fikcyjnych, minionych,

5. Metoda przypadków

Podobne prace

Do góry