Ocena brak

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA ŚRODOWISKOWA

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

(ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ) środowiska naturalnego grupy ludzi, którą łączy bliskość zamieszkania. Metoda organizowania społeczności jest najtańszą z metod pracy społeczno-wychowawczej. Metoda środowiskowa, to inaczej mówiąc organizowanie społeczności lokalnej dla zadań socjalnych (społeczno-wychowawczych). Polega ona na ulepszaniu sytuacji społeczności lokalnej zjednoczonymi wysiłkami organizacji publicznych i społecznych, mobilizujących wszelkie siły społeczne do działań opartych na wspólnym planie, wypracowanym za pomocą odpowiednich badań kompleksowych.

Podstawową zasadą metody środowiskowej jest to, że poczynań nie prowadzi się dla społeczności, lecz przez społeczność i wspólnie z nią. Po dokonaniu lustracji społecznej, przystąpić należy do planowania ulepszeń środowiska lokalnego. Stabilizacja poczynań organizujących społeczności lokalne może mieć trojaką postać:

- objęcie kierownictwa poczynań przez odpowiednią grupę,

- objęcie kierownictwa poczynań przez samorząd osiedlowy,

- powołanie w tym celu specjalnej organizacji.

Podobne prace

Do góry