Ocena brak

METODY PRACY SOCJALNEJ

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Cele pracy socjalnej są realizowane w odniesieniu do indywidualnej i grupowej ak­tywności człowieka z wykorzystaniem trzech podstawowych metod:

1) indywidualnych przypadków,

2) grupowej,

3) środowiskowej, oraz takich technik, jak psychoterapia, po­radnictwo, mediacja, rzecznictwo i innych opartych na kontaktach interpersonalnych między pracownikami socjalnymi a osobami wspomaganymi, zwanymi klientami lub użytkownikami usłu

Podobne prace

Do góry