Ocena brak

Metody portfelowe w analizie strategicznej

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Metody portfelowe w analizie strategicznej głównie dotyczą analizy stanu przedsiębiorstwa w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje bądź będzie znajdować. Metody portfelowe mają za zadanie :

  • Ukazanie zrównoważenia bądź niezrównoważenia rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą prostych macierzy,

  • Stwarzanie na tej podstawie przesłanek do określenia typu i charakteru strategii

  • Ograniczenia złożoności i zróżnicowania zjawisk, strukturalizowanie ich,

  • Przyczynianie się do dokonywania zmian strukturalnych w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych przez odpowiednią alokację zasobów, koncentracją na mocnych stronach i obszarach przedsiębiorstwa,

  • Racjonalizowanie ryzyka w podejmowanych decyzjach strategicznych.

Do macierzy oceny portfela produktowo-rynkowego można zaliczyć:

  • Macierz Ansoff’a

  • Macierz BCG

  • Macierz atrakcyjności rynku i siły biznesu

  • Macierz ADL

  • Macierz Hoffera

Podobne prace

Do góry