Ocena brak

Metody podające i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

a) wiedza uprzednia – aby zdobyć wiedzę na nowy temat, musimy mieć wiadomości pokrewne, aby wiedza pokrywała się, łączyła, uzupełniała; wiedzę należy dawkować, podawać w odpowiedniej ilości, systematycznie do niej nawiązywać; działa jak filtr dla nowych informacji i tym samym decyduje w jakim stopniu wiadomości podawane przez nauczyciela zintegrują się z wiedzą ucznia i zostaną zapamiętane.

b) technika wywołania nastawienia – posługuje się nią nauczyciel na początku lekcji podającej w celu przygotowania uczniów do uczenia się i łączności tzw. między umysłami, a wiadomościami, które zostaną przedstawione.

c) organizująca zapowiedz

– bezpośrednie poznawanie przedmiotów;

- wstępne uporządkowanie, poprzez omawiany materiał

- wypowiedz nauczyciela poprzedza prezentacja materiału nauczania

- ma nawiązywać do wiedzy uprzedniej uczniów

d) klarowność wypowiedzicecha nauczania, która nieodmiennie wykazuje wpływ na uczenie się i jego efekty;

- upewnić się, że dobrze rozumie materiał;

- wyćwiczyć się, nauczyć kluczowych wiadomości i pojęć;

- uważnie korzystać z notatek;

Podobne prace

Do góry