Ocena brak

METODY PLANOWANIA.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania, lecz w zależności od rodzaju planu, od wielkości podmiotu gospodarczego stosuje się różne metody:

a)Metoda bilansowa- polega na zestawieniu w postaci bilansu zadań planowanych i środków niezbędnych do ich wykonania. Metodę tą stosuje się przy planowaniu podziału PKB, bilanse surowcowe i energetyczne oraz przy planowaniu zużycia materiałów i zaopatrzenia.

b)Metoda wskaźników statystycznych- polega na obliczeniu wielkości planowanych przy wykorzystaniu wskaźników dynamiki itp.

c)Metoda wskaźników techniczno- ekonomicznych .Polega na wykorzystaniu norm zużycia, norm pracy, oraz wykorzystania wskaźników zdolności produkcyjnej.

d)Metoda analizy ekonomicznej polega na badaniu czynników od których zależą planowanie wielkości np.: wielkości sprzedaży, zależy od popytu, konkurencji itp.

 

Podobne prace

Do góry