Ocena brak

METODY PEDAGOGICZNE

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Dobrego startu-założenie to jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych-wzrok, słuch, dotyk, kinestycznych i motorycznych oraz współdziałanie między innymi. Sprzyja dzieciom przygotowującym się do nauki czytania i pisania , niezbędna dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju tych funkcji, wpływa na sferę pozaintelektualną oraz na rozwój mowy dzieci o głęboko zaburzonym rozwoju intelektualnym. Jej formy to:

~piosenki do usprawniania, na wspierania rozwoju najmłodszych dzieci oraz starszych z opóźńionym rozwojem

~piosenki i znaki dla uczniów rozpoczynających naukę czytania i pisania

~piosenki i litery dla uczniów dyslektycznych i rozpoczynających naukę czytania i pisania

-mówienie rytmiczne i ćwiczenia rytmizujące-rytmika, to realizacja ruchowa rytmu muzycznego i elementów muzycznych. Poszczególnym wartościom muzycznym odpowiadają poszczególne ruchy nóg, rąk

-ćwiczenia słuchu muzycznego-różnicowanie i powtarzanie wysokości, barwy i dźwięków

-ćwiczenia ośrodków pracy-zainteresowań

Do góry