Ocena brak

Metody organizowania procesów pracy

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Procedury postępowania przy wykorzystaniu technik organizatorskich można wykorzystywać w takich obszarach działalności przedsiębiorstwa jak: 

- działalność związana z realizacją podstawowej funkcji organizacji,

- działalności związanej z obsługą informacji.

W każdym z tych dwóch przypadków można korzystać z tej samej procedury postępowania. Jej kolejne etepy mogą wyglądać następująco:

1. ustalenie celu i przedmiotu badania,

2. zarejestrowanie stanu istniejącego,

3. przeprowadzenie analizy krytycznej tego stanu,

4. zaprojektowanie nowej metody,

5. wprowadzenie nowej metody do praktycznego działania,

6. utrzymywanie i ocena efektywności nowej metody.

Na podstawie powyższej metody przeprowadzono badanie przebiegu towarów w firmie EKO w procesie kompletacji towarów do wysyłki zgodnie z zamówieniem.Do badań użyto kartę przebiegu materiału, która jest techniką najczęściej stosowaną do rejestracji analizy i usprawnienia procesów produkcji i transportu.

Karta przebiegu materiałów stanowi chronologiczny zapis wszystkich czynności, jakim poddawany jest towar ( materiał ) oraz stanów, w jakim się znajduje w trakcie pracy.

Karta taka oprócz zestawienia symboli zdarzeń występujących w porządku chronologiczny oraz ich zapisu, zawiera takie informacje, jak:

– czas trwania poszczególnych operacji,

– odległości jakie pokonuje przedmiot w trakcie procesów obróbki,

sprzęt wykorzystany do realizacji procesu pracy.

Karta ta wskazuje nie tylko na to, co się dzieje z materiałem, ale może stanowić podstawę analizy i oceny czasu straconego z przyczyn postojów, kosztów magazynowania, przemieszczenia itp.

Badaniom podano kompletację jednej palety zgodnie z zamówieniem składającą się z pięciu towarów X1, X2, X3, X4i X5.

Towar X1 magazynowany jest 100 metrów od miejsca kompletacji.

Towar X2 magazynowany jest 80 metrów od miejsca kompletacji.

Towar X3 magazynowany jest 100 metrów od miejsca kompletacji.

Towar X4 magazynowany jest 60 metrów od miejsca kompletacji.

Towar X5 magazynowany jest 40 metrów od miejsca kompletacji.

Miejsce kompletacji zlokalizowane jest 20 metrów od automatycznej owijarki, gdzie skompletowany towar zostaje opakowany.

Towar X1 i X2 są towarami o największym popycie.

W celu analizy czasu i odległości jaki jest potrzebny do przygotowania skompletowego towaru zgodnego z zamówieniem, składającego się z pięciu towarów opracowano kartę przebiegu towarów.

Podobne prace

Do góry