Ocena brak

Metody organizacji i zarządzania

Autor /Bynccyncbaw Dodano /17.10.2006

Metody organizacji i zarządzania
Podstawowe błędy menadżerów:
1. Niewykorzystywanie możliwości – myślenie w kategoriach zagrożeń a nie szans
2. Syndrom warsztatu – Brak ekspansji firmy, trwanie przy nieaktualnych formach zarządzania,.
3. Finansowa smycz – brak planów finansowo – rozwojowych
4. Spóźnione reakcje w sytuacjach kryzysowych
5. Zaniedbana informacja
Metoda – sposób wykonywania czegoś; ma charakter powtarzalny systemowy
Technika – metoda recepta postępowania; sposób bardziej konkretny, szczegółowy rutynowy.
Metody / techniki zarządzania – (definicja):
• procedury realizacji lub doskonalenia określonego obszaru lub procesu zarządzania.
• Środki wspomagające realizację procesu zarządzania
• Instrumenty umożliwiające rozwiązywanie problemów
Typologia metod zarządzania:
1. Według kryterium funkcji zarządzania:
- planistyczne
- organizatorskie
- motywacyjne
- kontrolne
2. Propozycja K. Ziemniewicza:
- systematyzujące i upraszczające pracę kierowniczą
- motywacyjne
- ukierunkowane na kreatywność
- kompleksowe
3. Propozycja J. Teczkego:
- ukierunkowane na wzrost produkcji
- ukierunkowane na poprawę stosunków międzyludzkich
- kompleksowe
Zarządzanie przez wartości
Filary organizacji: KLIENT ZATRUDNIENI WŁAŚCICIELE INNI
Trzy główne wartości:
1. Postępować moralnie.
2. Być odpowiedzialnym.
3. Przynosić zyski
Proces Zarządzanie przez wartości:
1. faza – sprecyzowanie swojej misji celów i wartości
2. faza – przygotowanie misji i wartości
3. faza – dostosowanie codziennych działań do misji i wartości
Zarządzanie przez cele
Powstanie metody jeszcze w latach 50-tych; możliwość wykorzystania kreatywności i inwencji
Istota Zarządzanie przez cele:
 Wspólne (przełożeni i podwładni) określanie negocjowanie celów
 Wspólne określanie mierników
 Wspólne poglądy i ocena uzyskanych wyników
„Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie wylądujesz gdzie indziej”
Ogólne etapy Zarządzanie przez cele:
1) Określenie celów
2) Określenie środków
3) Pomiar skuteczności 1) Planowanie strategiczne (misja cele długo i krótkookresowe)
2) Rozczłonkowane celów głównych
3) Ustalenie celów dla komórek organizacji
4) Zatwierdzenie Zestawienie głównych obszarów kluczowych wyników
1) rentowność
2) koszty
3) wydajność
4) jakość
Cechy metody Zarządzanie przez cele:
 kwantyfikacja celów (określenie wymierne – ilościowe)
 wybór obszarów kluczowych wyników
Zastosowanie głownie w przedsiębiorstwach dużych i średnich np. w szpitalach.
Składniki Zarządzanie przez cele – sztuk cztery:
1. Zbiór celów głównych i cząstkowych.
2. Przejrzysta struktura organizacyjna.
3. System kontroli – informatyczno – kontrolny.
4. Demokratyczny styl kierowania.
Stosuje się kartę zadań kluczowych: - karta zadań dla stanowiska:
I. Ogólny cel stanowiska pracy.
II. Miejsce w strukturze organizacyjnej.
III.

Podobne prace

Do góry