Ocena brak

Metody nauczania – ogólna charakterystyka

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

METODY NAUCZANIA ► -to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, systematyczne stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiające uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań umysłowych.

Wg Okonia – systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zainteresowań umysłowych i zdolności.

Wg Zaczyńskiego – celowo i systematycznie stosowany sposób kierowania pracą uczniów w procesie dydaktycznym użyty ze świadomością możliwości jego zastosowania.

METODY NAUCZANIA (treść celów, możliwości, potrzeby)

  1. AKTYWIZUJACE : przypadkowe, sytuacyjna, gier planowych, burzy mózgów, inscenizacji)

  2. PODAJĄCE – wykład, pogawędka, przemówienie, kazanie

  3. POSZUKUJACE – dyskusja : inspirująca, badawcza, panelowa : zamknięta, otwarta)

  4. PODAJĄCO – POSZUKUJĄCA : udział, obserwacja, pokazy, eksperyment, ćwiczenie, praca z książką

KRYTERIA PODZIAŁU

  1. OKOŃ – sposoby dochodzenia do wiedzy :

- metoda asymilacji wiedzy ( dyskusja, pogadanka)

- metody waloryzujące – eksponujące

- praktyczne – ćwiczenia

- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy (przypadków, gier dydaktycznych, burza mózgów)

2. Metody aktywne:

- flesz – jedno zdanie na dany temat

- karuzela – podobnie jak na pierwszy szkoleniu

- kolaż – każdy w grupie prezentuje dany temat, później cała grupa

- kino – do 20 minut film

- metoda archmidesa – albo za albo przeciw

- list do siebie

- mądrala

Do góry