Ocena brak

METODY NAUCZANIA

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Skoro dobór właściwych metod nauczania odgrywa tak ważną rolę w procesie nauczania-uczenia się zdefiniujmy samo pojęcie. Otóż, metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych.

Metody nauczania można podzielić na aktywizujące (nauczania) i aktywne (uczenia się). W metodach aktywizujących:

 • akcent przeniesiony jest z programu nauczania na osobę uczącą się i rozwijanie jej kompetencji,

 • uczący się jest aktywnym podmiotem zdobywającym wiedzę drogą własnych doświadczeń i poszukiwań,

 • nauczyciel wspomaga uczącego się poprzez stworzenie mu sposobności do doświadczeń, zaangażowania emocjonalnego czy samodzielnego przemyślenia problemu,

 • w grupie uczących się wykorzystywane są procesy dynamiki grupy.

Porównajmy ze sobą kilka metod nauczania pod kątem czynności wykonywanych przez ucznia i nauczyciela w czasie zajęć prowadzonych daną metodą:

 • wykładuczeń próbuje notować, słuchać, nauczyciel mówi;

 • pogadanka – nauczyciel mówi, pyta, uczeń zabiera głos lub odpowiadają koledzy, często może się pogubić;

 • test przewodni – uczeń zbiera informacje, projektuje, wykonuje, nauczyciel nadzoruje;

 • gra dydaktyczna – uczeń zbiera informacje, pokonuje trudności, rozwiązuje problemy, weryfikuje wyniki, opracowuje strategię, szuka rozwiązań lub je przewiduje, współpracuje z kolegami, nauczyciel pilnuje przestrzegania reguł i jest arbitrem.

Wybierając metodę nauczania do przeprowadzenia zajęć z danego tematu należy się zastanowić czy:

 • wzbudzi zainteresowanie ucznia,

 • jest czasochłonna,

 • będzie skuteczna w przekazywaniu wiedzy i umiejętności,

 • wpłynie na kształtowanie postaw ucznia,

 • wymaga zastosowania dodatkowych (niestandardowych) środków dydaktycznych,

 • zaktywizuje uczniów,

 • uda się w licznej klasie,

 • wzmocni atmosferę zaufania w klasie,

 • pozwoli na łatwe ocenianie prac ucznia

Podobne prace

Do góry