Ocena brak

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

Autor /karol Dodano /23.06.2011

System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. Zgodnie z tym podejściem firma zamawiająca stara się utrzymać zapasy na poziomie bliskim zera. Zapasy są realizowane bardzo skrupulatnie, z dokładnością co do dnia lub nawet godziny. Dlatego też system ten wymaga bardzo zdyscyplinowanych dostawców oraz bardzo zsynchronizowanego procesu technologicznego.

W podejściu tym koszty prowadzenia magazynów materiałowych ponoszą dostawcy. Odbiorcy angażują mniej środków finansowych w zapasach . Przyczynia się to do obniżenia kosztów utrzymywania zapasów, natomiast z reguły rosną koszty realizacji dostaw. Dostawcy chcąc wykonać zamówienia z wymaganą przez odbiorców dokładnością muszą utrzymywać zapasy wytworzonych przez siebie produktów lub posiadać rezerwy zdolności produkcyjnych. W zależności od tego jaki wybierzemy sposób realizacji procesu produkcji musimy rozważyć te dwie grupy kosztów. System just-in-time jest ryzykownym systemem zarządzania zapasami. Można go stosować, jeśli nasi dostawcy są stosunkowo blisko zlokalizowani.

Podobne prace

Do góry