Ocena brak

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - PODEJŚCIE INWESTYCYJNE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

Autor /karol Dodano /23.06.2011

W zarządzaniu zapasami można również zastosować podejście inwestycyjne. Gromadzenie większych zapasów wymaga wcześniejszego poniesienia wydatków. Zapasy te przyniosą w niedalekiej przyszłości korzyści, wyrażające się w dodatkowej sprzedaży i dodatkowych wpływach.

Warunkiem akceptacji decyzji o zmianie stanu zapasów jest spełnienie wymogu, aby wartość bieżąca dodatkowych wpływów uzyskanych w wyniku wzrostu stanu zapasów była większa od wartości bieżącej wydatków poniesionych na wzrost stanu zapasów. Ujemny wynik odejmowania jest sygnałem do odrzucenia decyzji o ukształtowaniu nowego poziomu zapasów. Aby ocenić efektywność decyzji, należy wyznaczyć wszystkie przyrostowe przepływy pieniężne powiązane z daną decyzją.

Podobne prace

Do góry