Ocena brak

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM DYSKONTA

Autor /karol Dodano /23.06.2011

Model ekonomicznej wielkości partii dostawy (EOQ) można również wykorzystać do obliczenia wielkości dostawy w przypadku, gdy firma ma możliwość skorzystania z opustów cenowych, związanych z zakupami powyżej pewnego poziomu. W tym przypadku łączne koszty utrzymania zapasów wzrastają oraz jednocześnie firma korzysta z możliwości zapłaty niższej ceny. Wyższe koszty utrzymania zapasów są rekompensowane dzięki oszczędnościom. Czasami możliwość skorzystania z opustów jest związana z koniecznością przekroczenia ekonomicznie uzasadnionej wielkości partii dostawy. Wówczas podstawowy model EOQ powinno uzupełnić się o wielkość oszczędności na wydatkach materiałowych. Całościowe koszty utrzymania zapasów, realizacji zamówień oraz wielkości wydatków na zakup materiałów przedstawia poniższy wzór:

Ct = Cp (Q / 2) + F (S / Q) + P S,

gdzie: P - cena jednostkowa kupowanego materiału (towaru),pozostałe oznaczenia jak w podstawowym modelu ekonomicznej wielkości partii dostawy.

Jak łatwo zauważyć do podstawowego modelu EOQ został wprowadzony element (P S),uwzględniający wielkość wydatków na zakup mateńałów. Wielkość tego wydatku jest zależna od skorzystania lub też niekorzystania z opustu cenowego. Jeżeli uwzględni się bazowy poziom cen (P0) dla optymalnej wielkości partii dostawy (Q*), to łączne koszty utrzymania zapasów wraz z wydatkami na zakup materiałów wyniosą (Ct0):

Ct 0 = Cp (Q* / 2) + F (S / Q*) + P0 S.

Dla nowego poziomu cen, uwzględniającego dyskonto (Pd) i większe dostawy (Qd ), łączne koszty zapasów (Ctd) są równe:

Ctd = Cp (Qd / 2) + F (S / Qd) + Pd S.

Jeżeli łączne koszty zapasów z uwzględnieniem dyskonta (Ctd) są niższe od łącznych kosztów (Ct0) dla ekonomicznie uzasadnionej wielkości partii dostawy (Q*), to akceptuje się propozycje zakupów większej partii dostaw.

Podobne prace

Do góry