Ocena brak

Metody komunikacji wewnętrznej w organizacji

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011

Definicja

Komunikacja (z łac. communicare = dzielić się) dwustronny proces polegający na dzieleniu się informacją, który wymaga zarówno słuchania, jak i mówienia, bądź też użycia wizualnych symboli powodujących znaczenie u słuchacza. Klasyfikacja informacji, którymi się dzielimy obejmuje 3 kategorie:

Komunikacja w przedsiębiorstwie obejmuje:

 • Informację operacyjną.
 • Systemy informacji tradycyjnej lub skomputeryzowanej.
 • Komunikację wewnętrzną.
 • Komunikację zewnętrzną.
 • Nieformalną wymianę informacji.

Dobra komunikacja jest ważnym czynnikiem motywującym. Spaja zespoły, daje poczucie dumy z pracy dla firmy i zachęca ludzi do zwiększania wysiłku.


Cele i metody

Cele komunikacji wewnętrznej

 • uwrażliwienie załogi na zadania przedsiębiorstwa
 • tworzenie ducha współpracy
 • wzmacnianie spójności.
 • ustalanie klimatu zaufania

Metody komunikacji wewnętrznej

W organizacjach zdecydowana większość źródeł informacji potrzebnych pracownikowi do wykonywania zadań powinna znajdować się wewnątrz organizacji. Przeciętny pracownik potrzebne mu informacje powinien otrzymywać w procesie komunikacji z innymi pracownikami firmy, zwłaszcza od swojego przełożonego. Tak więc komunikacja wewnętrzna ogranicza się do dobrze znanych relacji między pracownikami firmy.


Do sposobów uzyskiwania i przekazywania informacji o strukturze przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej sytuacji można zaliczyć:

 • spotkania zespołów lub duże zebrania, na których załoga ma okazję słuchać i zadawać pytania szefom,
 • inne spotkania w ?bezpiecznym? dla załogi miejscu,
 • artykuły w katalogach domowych,
 • kasety video, taśmy audio,
 • schematy przyznawania nagród,
 • ankiety,
 • biuletyny i gazety zakładowe,
 • plakaty, informatory;

Powiązania informacyjne w grupie pracowniczej charakteryzują sieci komunikacyjnych H.J.Leavitt. Przedstawił on cztery warianty sieci komunikacyjnej w różnych układach: w kształcie koła, linii prostej, litery X i Y. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdził, że jedynie metoda struktury grupy w kształcie koła daje szereg korzystnych właściwości:

 • zapewnia członkom grupy najwyższy stopień swobodnego działania,
 • stwarza najmniejszą potrzebę powołania formalnego kierownika grupy, a także najmniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się kierownika nieformalnego,
 • wprowadza najmniejsze skostnienie organizacji,
 • najrzadziej występuje w nim poczucie zepchnięcia na peryferie organizacyjne.

Inne najbardziej efektywne sposoby komunikacji oraz praktyczne wskazówki to:

 • Metoda twarzą w twarz - użyteczna w bezpośrednim zarządzaniu jako naczelna metoda komunikacji
 • Zatrudnienie specjalistów ds. komunikacji - zarówno na początku, jak i końcu danego procesu; pomaga zidentyfikować informacje, dostarczyć je w odpowiedni sposób do docelowych odbiorców i uzyskać od nich informacje zwrotne;
 • Wyjaśnienie załodze zasad - zapoznanie zespołu z zasadami efektywnej komunikacji i wspólne opracowanie schematu przekazywania informacji;
 • Określenie i ogłoszenie pozytywnych zmian - dotyczy tego rodzaju zmian, które będą rezultatem właściwej komunikacji;
 • Koordynowanie czasu komunikacji z personelem w różnych zespołach celu uniknięcia demoralizujących plotek rozsiewanych przed formalnym oświadczeniem;
 • Brak spekulacji - metoda ta prowadzi do zmniejszenia niepewności wśród personelu;
 • Zapewnianie ludziom wystarczającej ilości czasu na wypowiedź - istotne jest jej stosowanie bez względu na poruszane kwestie, zezwolenie na swobodne wyrażanie opinii;
 • Komunikowanie się z zespołem w sposób jasny, uczciwy i konsekwentny: nie unikanie drażliwych tematów, stawianie wszystkich problemów otwarcie, przekazywanie informacji powinno być maksymalnie uproszczone i łatwe do zapamiętania;
 • Tworzenie nowych nośników komuniacji
 • Tworzenie komórek komunikacji wewnętrznej
 • Struktury partycypacyjne: grupy dyskusyjne, spotkania oceniające, jakości, grupy postępu;

 • Autor: Edyta Łagodzińska
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry