Ocena brak

Metody kliniczne w praktyce diagnostycznej psychologa - Wywiad

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Wywiad jest w psychologii klinicznej rozumiany jako forma zbierania informacji o osobie badanej od innych osób - członków rodziny, rówieśni­ków, współpracowników itp. Psycholog stara się w wywiadzie zebrać dane o pacjencie, jego zachowaniu, jego sytuacji i warunkach życia. Wywiad jest szczególnie ważną metodą w uzyskaniu danych w przypadkach interwencji kryzysowej, poszerza on znacznie sposób ujmowania problemów. Szczegól­nym rodzajem wywiadu jest stosowany przez wielu specjalistów wywiad środowiskowy. Wywiady te są niekiedy prowadzone w sposób standaryzo­wany.

Podobne prace

Do góry