Ocena brak

Metody i sposoby napraw części maszyn

Autor /apwfans Dodano /20.04.2007

Regeneracja części - działanie polegające na przywróceniu właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym. Może ona mieć charakter obróbki kompleksowej, w wyniku której przywraca się częściom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości niezbędne do dalszej pracy. Stosuje się ją zwłaszcza wtedy gdy, nie ma nowej, zastępczej części oraz wtedy gdy odpad jest uciążliwy dla środowiska (np. opony pojazdów). Często, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych urządzeniach, wymienia się tylko jedną lub kilka części urządzenia, maszyny.
Regenerację prowadzą często wyspecjalizowane firmy w ramach kooperacji. Np. amerykańskie czołgi Abrams zwozi się z całego świata do jednej firmy (w USA) i poddaje regeneracji (wymieniając elementy jezdne, lufę, celowniki itp.) głównie ze względu na trudno pozbywalny pancerz kompozytowy będący mieszaniną elementów z metalu, ceramiki i materiałów wybuchowych.
To dzięki regeneracji możemy uratować wiele drogich podzespołów zniszczonych wskutek eksploatacji chroniąc w ten sposób przed sporymi wydatkami. Koszt regeneracji z reguly nie powinien przekroczyc wartosci nowej czesci, niejednokrotnie część regenerowana jest trwalsza od oryginalnej, nierzadko nawet kilkanaście razy.
Technologia plazmowego nakładania powłok ochronnych na powierzchnie metalowe jest zaliczana do technologii wysoko zaawansowanych (high technology). Wiedza w tym zakresie, zwłaszcza praktyczna, jest ściśle chroniona i niedostępna w wymiarze publicznym. Powoduje to ograniczenie ilości podmiotów na rynku, dysponującym niezbędnym "know-how".
Procesy, zachodzące w bardzo wysokich temperaturach panujących w plazmie, wzbudzają od lat duże zainteresowanie. Plazmą zwykło się nazywać mieszaninę gazową, o szczególnie dużej wartości energii wewnętrznej, w której skład mogą wchodzić: cząsteczki gazu obojętnego, wzbudzone atomy, rodniki, jony o różnym stopniu jonizacji, elektrony i kwanty promieniowania.
Metody generowania plazmy zależą od jej rodzaju i celów, którym ma służyć. Jedną z ważniejszych ze względu na możliwość technicznych zastosowań jest metoda wyładowań elektrycznych w gazach. Natrysk plazmowy jest jedną z termicznych metod nakładania powłok ochronnych, w których metaliczny lub niemetaliczny materiał o odpowiedniej granulacji i morfologii jest natryskiwany w stopionym lub półstopionym stanie na obrabiany przedmiot. Źródło ciepła stanowi tutaj strumień plazmy, wytwarzany w większości przypadków w łuku prądu stałego. Zdecydowana większość wykorzystywanych aktualnie na świecie plazmotronów pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym. Prowadzony jest również natrysk w komorach wypełnionych gazem neutralnym - najczęściej argonem - pod ciśnieniem atmosferycznym lub lekko podwyższonym bądź też pod niewielką próżnią. Podstawową zaletą takich rozwiązań jest unikanie utlenienia się nakładanego materiału.
Technika natrysku plazmowego jest aktualnie rozpowszechnioną w krajach wysokorozwiniętych metodą poprawiania parametrów eksploatacyjnych powierzchni. Stosuje się ją przede wszystkim do wytworzenia na obrabianym materiale powłoki o strukturze jednorodnej i niskiej chropowatości. Na jej własności, oprócz parametrów nakładanego materiału, wpływ wywierają parametry strumienia plazmy (skład chemiczny), natężenie przepływu gazów plazmotwórczych, moc plazmotronu, odległość plazmotronu od natryskiwanej powierzchni.
Natrysk plazmowy, ze względu na możliwość wytwarzania powłok o właściwościach niemożliwych do uzyskania z wykorzystaniem innych technik, znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle narzędziowym, lotniczym i kosmicznym, samochodowym, energetyce, produkcji katalizatorów a także medycynie (przede wszystkim w ortopedii i implantologii).
Obróbka termiczna - rodzaj obróbki, w której określony zabieg technologiczny zmienia w stanie stałym strukturę stopu oraz wszelkie jego własności. Obróbka ta jest stosowana w różnego typu metalach w celu dalszej ich obróbki.
Rodzaje obróbki cieplnej:
Wyżarzanie ? jest operacją cieplną polegającym na nagrzaniu elementu stalowego do odpowiedniej temperatury, przetrzymaniu w tej temperaturze jakiś czas, a następnie powolnym schłodzeniu. Ma głównie ono na celu doprowadzenie stali do równowagi termodynamicznej w stosunku do stanu wyjściowego, który jest znacznie odchylony od stanu równowagowego. Wyżarzanie przeprowadza się w różnych celach, w zależności od temperatury w jakiej jest prowadzone
Ulepszanie cieplne ? jest zabiegiem cieplnym polegającym na połączeniu hartowania z wysokim odpuszczaniem. Stosowany na odpowiedzialne wyroby stalowe, które poddawane są obróbce skrawaniem, takie jak wały okrętowe i samochodowe, wały korbowe, części broni maszynowej
Szlifowanie - jest to obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą narzędzi ściernych w wyniku której uzyskujemy duże dokładności wymiarowe i kształtowe oraz małą chropowatość. Szlifowanie możemy wykonywać na otworach, wałkach i płaszczyznach.

Podobne prace

Do góry