Ocena brak

Metody eksponujące (waloryzacyjne) i ich wykorzystywanie w edukacji szkolnej

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Waloryzacyjne (metody eksponujące wartości, wpływające na takie składniki osobowości jak uczucia, szczególnie wyższe, przekonania światopoglądowe, postawy, system wartości i charakter):

a)impresywne:

-sprowadzają się do organizowania uczestnictwa dzieci i młodzieży czy dorosłych w odpowiednio eksponowanych wartościach społecznych, moralnych, estetycznych, naukowych; (łac. impressio - wrażenie, odczucie, przeżycie)

-Metoda polega tu na wywoływaniu takich czynności uczniów, jak:

*zdobywanie informacji o dziele eksponowanym i jego twórcy,

*pełne skupienia uczestnictwo w toku ekspozycji dzieła,

*stosowna forma aktywności własnej uczestników, wyrażająca główną ideę dzieła,

wykorzystanie w edukacji szkolnej:

-metodę tą można stosować wobec utworu literackiego, jak i przedstawienia teatralnego, wartościowego filmu, dzieł sztuki plastycznej, utworów muzycznych czy opisu czynów ludzkich,

b)ekspresyjne:

-polegają na stwarzaniu sytuacji, w których uczestnicy sami wytwarzają bądź odtwarzają dane wartości, wyrażając niejako siebie, a zarazem je odtwarzają (łac. expressio - wyrażenie).

-czynny udział uczniów w przedstawieniu szkolnym w roli aktorów, scenografów, reżyserów, organizatorów widowni, a nawet autorów prostszych dzieł scenicznych.

-Podobnie wartościowe -przykłady prac zespołowych bądź indywidualnych to wytworzenie obrazu, rzeźby, filmu krótkometrażowego, zorganizowanie wystawy prac uczniowskich, inscenizacja wydarzeń historycznych czy happening lub psychodrama na zadany temat z dziedziny stosunków międzyludzkich.

Podobne prace

Do góry