Ocena brak

Metody działania adm.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

1. Władcze (grzywna, karanie, egzekucja, odpowiedzialność majątkowa, dyscyplinarna) - stosuje się te działania w sytuacjach niezbędnych, gdy inne formy zawiodą.

- tworzenie norm - nakazy, zakazy, polecenia

- prewencyjne - ich celem jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społ.

- cywilistyczne - działania przy pomocy pewnych mechanizmów pr. cyw., np. ugody, porozumienia

2. Niewładcze (przekonywanie) - org. adm. publ. powinien podejmować działania oparte na przepisach prawa, których celem jest doprowadzenie do wykonania obowiązku dobrowolnie, bez przymusu.

- pośrednie - dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu adm. publ. przez inne org. nie będące org. adm. państw. (nawet org. sam. teryt.), np. zlecenie zadań związkowi wędkarskiemu.

- ekonomiczne - ulgi i zwolnienia podatkowe, podwyżki i obniżki cen, kredyty preferencyjne,

- socjologiczne - polega na wytwarzaniu więzi, świadomości lokalnej w określonej dziedzinie, kształtowanie pewnej atmosfery (pozytywnej lub negatywnej), np. potrzeba budowy drogi.

Podobne prace

Do góry