Ocena brak

METODY: destylacja, krystalizacja, ekstrakcja, adsorcja, chromotograficzna

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

DESTYLACJA- polega na ogrzaniu roztworu do wrzenia. Następuje przy tym przechodzenie łatwiej lotnego składnika w porę, a następnie jej skraplanie w chłodnicy. Wykorzystuje różne temperatury wrzenia.

KRYSTALIZACJA - jest to proces powstawania kryształów w roztworach lub substancjach stopionych. Jest ona jedną z podstawowych metod rozdzielania i oczyszczania mieszanin na skalę laboratoryjną oraz przemysłową.

EKSTRAKCJA-jest metodą rozdzielania mieszanin przez wymywanie dodatkowym rozpuszczalnikiem pożądanych skłądników z mieszaniny stałej bądź ciekłej.

ADSORCJA-polega na gromadzeniu się substancji rozpuszczalnych w cieczy lub obecnych w facie gazowej na powierzchni substancji stałej.

CHROMOTOGRAFICZNA - wykorzystanie różnic szybkości wędrówku różnych skłądników mieszaniny w ośrodkach porowatych.

Podobne prace

Do góry