Ocena brak

Metody badawcze stosowane w genetyce zachowania człowieka - Metoda bliźniąt monozygotycznych i dyzygotycznych wychowywanych razem

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

- Założenia:

a) MZ są genetycznie jednakowe więc jakiekolwiek różnice wynikają z wpływu środowiska, u DZ i geny i środowisko.

b) Jeśli podobieństwo MZ jest większe niż DZ to można wnioskować , że mniejsze podobieństwo między DZ wynika ze zmienności ich genotypów, a tym samym różnice genotypowe maja związek z różnicami fenotypowymi badanymi tą metodą.

c) Dobór rodziców jest losowy, a wpływ środowiska taki Am w przypadku obu bliźniąt.

- Jeśli tylko wpływ genetyczny – to różnice fenotypowe MZ powinny być mniejsze niż DZ.

- Jeśli tylko wpływ środowiskowy – nie powinno być żadnego podobieństwa między nimi.

- Jeśli większy wpływ wspólnego środowiska to podobieństwo między bliźniętami powinno wzrastać.

Nie ma dostatecznych dowodów na potwierdzenie różnic w zakresie osobowości u bliźniąt i nie bliźniąt.

Podobne prace

Do góry