Ocena brak

Metody badania słuchu fonemowego

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

  1. wskazywanie obrazków badających opozycje fonologiczne – z przedmiotami, których nazwy różnią się tylko jedną cechą dystynktywną /Styczkowa/

wada: dziecko musi znać znaczenie wszystkich obrazków

     2.  reagowanie ruchem ciała na wskazaną wcześniej sylabę /Styczkowa/

     3.pokazywanie liter wymawianych przez badającego /Styczkowa/

wada: dziecko musi znać wszystkie litery, nie bada tego co ma badać

     4.powtarzanie przez dziecko par wyrazów, np. kura – góra, szale – sale, półka – bułka

wada: nie bada wymowy tylko słuch

    5.Metoda Cieszyńskiej

Dziecko ocenia prawidłowość wypowiedzi dorosłego – ocenia czy wszystkie wyrazy w zdaniu zostały wypowiedziane prawidłowo

Jest to metoda najbardziej naturalna i efektywna

Podobne prace

Do góry