Ocena brak

Metody badań pedagogicznych - Sondaż pedagogiczny (diagnostyczny)

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

1. Co to jest?

Metoda sondażu diagnostycznego jest sposobem groma­dzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych - osiadających znaczenie wychowaw­cze - w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację gene­ralną, w której badane zjawisko występuje.”

2. Co bada?

- badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowa­nia, ponadto stany świadomości społecznej, opinii i poglądów określonych zbiorowości, narastania badanych zjawi k, ich tendencji i nasilenia. Cho­dzi tu więc o wszystkie zjawiska, które nie posiadają instytucjonalnej lo­kalizacji, a wręcz odwrotnie są jakby rozproszone w społeczeństwie.

3. Czemu służy?

- ba­dania sondażowe mają na celu wykrycie istnienia wszelkiego typu zjawisk społecznych oraz ukazanie wszystkich atrybutów strukturalnych i funkcjonalnych.

4. Techniki.

- wywiad

- ankieta

- analiza dokumentów osobistych

- techniki statystyczne i inne

5. Narzędzia.

- arkusz ankiety

- arkusz wywiadu

- magnetofon, dyktafon, kamera wideo

- dokumenty źródłowe

Podobne prace

Do góry