Ocena brak

Metody badań pedagogicznych - Problem badawczy

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

1. Jaką ma postać?

Problemy badawcze maja postać pytań:

- pyt. rozstrzygnięcia (kierunkowe)- Czy…. – odpowiedź tak/ nie

- pyt. dopełnienia (twórcze)- Jak…, Jak jest…. Jakie są przyczyny….- odpowiedzi mogą być różne

2. Przykładowe problemy badawcze:

- Jakie są przyczyny długotrwałego bezrobocia kobiet w Polsce? (pyt. dopełnienia)

- Czy alkoholizm ma wpływ na przestępczość? (pyt. rozstrzygnięcia)

- Jakie są przyczyny rosnącej nieobecności młodzieży w szkole?

- Jak wykształcenie i zawód rodziców wpływa na ambicje zawodowe dzieci?

- Czy agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym?

- Jaki jest wpływa mediów na styl życia wybierany przez młodzież?

- Jak pochwały od rodziców wpływają na aktywność dziecka w szkole i poza nią?

- Jakie są przyczyny zanikania bezpośrednich kontaktów między ludzkich?

- Czy rozwój technologii jest zagrożeniem dla bezpośrednich kontaktów międzyludzkich?

- Jaka jest zależność między miejscem zamieszkania a poziomem wykształcenia?

Podobne prace

Do góry