Ocena brak

Metody badań pedagogicznych - Metoda eksperymentalna

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

1. Co to jest?

"Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczy­wistości (wychowawczej), polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem" (W. Zaczyński 1968).

2. Co bada?

- zbiorowości społeczne, zespół zdarzeń, zjawiska lub procesy, zachodzące w badanej zbiorowości

3. Czemu służy?

- Celem eksperymentu jest wykrycie związków przyczynowo-skut­kowych między zmienną niezależną a elementami badanego układu.

4. Techniki- czynności

- obserwacje

- ankiety,

- wywiady

- badanie dokumentów

5. Narzędzia- przedmioty

- dokumentacja szkolna

- arkusze ankiet, wywiadów

- dzienniki obserwacji

- notatnik 

- kamera wideo, dyktafon

Podobne prace

Do góry