Ocena brak

Metody badań pedagogicznych - Etyczne ograniczenia i wymogi wobec badań pedagogicznych

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

- Zasady, obowiązujące badacza w trakcie badań pedagogicznych:

1. Badacz uznaje nienaruszalność dobra człowieka we wszelkich przedsięwzięciach poznawczych, także i wtedy, gdy przez respektowanie tego dobra nie może on osiągnąć celów badawczych lub wartość poznania zostanie zaburzona. Cel badawczy i chęć poznania prawdy, choć są ważne nie mogą dominować w działaniach i dążeniach badacza. Jeśli ich realizacja budzi uzasadniony lęk, że mogą być przyczyna realnej szkody lub w jakikolwiek sposób naruszyć dobrostan badanego należy się wycofać. Należy również przemyśleć jeszcze raz cel badań, a szczególności trafność rozwiązań warsztatowych. Być może cel badawczy można osiągnąć w inny sposób i takimi technikami, które nie niosą zagrożeń osobowych.

2. W badaniach pedagogicznych nie tylko chcemy odpowiedzieć na pytanie: jak jest oraz dlaczego tak jest, ale pragniemy także uzyskać wyraźną wskazówkę jak powinno być. W związku z tym zmiany projektowane i dokonywane muszą być zmianami dla dobra człowieka i nie mogą uszczuplać niczyich praw, natomiast mają poprawić błędy i niedociągnięcia oraz ulepszyć warunki życia i rozwoju.

- Dekalog badacza

1. Przy podejmowaniu badań bierz pod uwagę nie tylko spodziewane pożytki lub zyski, ale także koszty i straty.

2. Przyjmij osobistą odpowiedzialność za prowadzone badania i ich skutki.

3. Bądź otwarty i uczciwy wobec uczestników badań.

4. Informuj uczestników badań o celach i założeniach badań, na tyle, ile jest to możliwe ze względu na dobro badań.

5. Staraj się jak najlepiej współpracować z dobrowolnymi uczestnikami badań, ponieważ od tego zależy wiele przy realizacji twoich zamierzeń badawczych.

6. Nie wykorzystuj badanych pod żadnym względem. Szanuj także ich czas i cierpliwość.

7. Zapewnij badanym ochronę przed wszelkimi szkodami, możliwymi do przewidzenia, jeżeli zaś dostrzeżesz, że badanym zagrażają jakieś nieprzewidziane skutki negatywne, to staraj się temu natychmiast przeciwdziałać.

8. Bądź zawsze gotowy do uczciwego wyjaśnienia badanym wszelkich wątpliwości, jakie mogą się u nich pojawić.

9. Dbaj usilnie o to, aby uczestnicy badań darzyli ciebie zaufaniem.

10. Pamiętaj, że zasadniczym celem badań powinno być uzyskanie danych zebranych w sposób metodologicznie zasadny, solidny i bezstronny, które maja się przyczynić do rozwijania nauki, a nie do zaspokojenia niegodziwych zamierzeń.

Podobne prace

Do góry