Ocena brak

Metody aktywne walki z bezrobociem.

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Roboty publiczne.Aktywizacja zawodowa absolwentów.Pożyczki z Funduszu Pracy (pożyczki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej).Szkolenia bezrobotnych.Prace interwencyjne.

Ulgi dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.

Programy zdobywania i doskonalenia klasyfikacji.

Możliwości zwalczania bezrobocia poprzez instrumenty makroekonomiczne państwa. Polityka fiskalna.Polityka monetarna.Polityka cenowo - dochodowa.Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą.Polityka edukacyjna.Polityka strukturalna.

Podobne prace

Do góry