Ocena brak

Metodologia badań społecznych - WYJAŚNIENIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Wyjaśnić – uczynić rozumianym to, czego się wcześniej nie rozumiało

Wyjaśnić (wg S. Nowaka) – wyrazić, iż zdania stwierdzające, zajście tego zdarzenia wynika z pewnych zdań ogólnych zdań jednostkowych

Explanans - zbiór przesłanek rozumowania wyjaśniającego

  • Zdanie ogólne – zdanie odnoszące się do wszystkich przedmiotów danej klasy; stały związek między zjawiskiem A i Z

  • Zdanie jednostkowe – zdanie, którego orzeczenie stosuje się do jednego desygnatu; mówiące o zajściu A

Explanandum - konkluzja, wniosek tego rozumowania; wyjaśniające zjawisko Z

Budowa zdania ogólnego

- poprzednik – jeśli ktoś ma wysoką motywację

- następnik – to uczy się szybko

Rodzaje wyjaśnienia monologiczno – dedukcyjnego

a) wieloczynnikowe

- komplementarne

(A∩B∩C) =>Z

- alternatywne (konkurencyjne)

(AuBuC) =>Z

- przy czynnikach stopniowanych

[f(A)+f(B)+f(C)]=>Z

b) probabilistyczne (prawdopodobieństwa) – odwołuje się w expalnansie do twierdzeń ststystycznych

c) niekompletne – brak w expanansie zdania ogólnego

d) hipotetyczne – brak w expanansie zdania jednostkowego

e) genetyczne – A=>B=>C=>Z; zachowuje prawdopodobieństwo strukturalne, łączność, substancjonalność

f) teleologiczne (celowość działania) – wskazuje cel, dla którego coś istnieje; nie wyjaśnia zjawiska ale jego skutki

g) przez motywymotyw to stan , który powoduje zachowanie określonego typu; pragnienie osiągnięcia określonego celu

Podobne prace

Do góry