Ocena brak

Metodologia badań społecznych - Metody badań

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

a) perspektywa obserwacyjna – badacz skupia się na danych dostępnych badaniom empirycznym

b) perspektywa ilościowa – to sondaże kwestionariuszowe przeprowadzane na stosunkowo dużych próbach respondentów, najczęściej reprezentatywnych dla populacji celowej, z wykorzystaniem metod statystyczno - matematycznych przy doborze próby i obliczeniach wyników.

c) perspektywa jakościowa – zwane też motywacyjnymi, skoncentrowane są na pojedynczych osobach lub małych grupach celowo dobranych osób i dotyczą na ogół czynników trudno wymiernych. Polegają na rozmowie osoby badanej lub niewielkiej grupy osób badanych z udziałem osoby prowadzącej badanie, inicjującej i sterującej przebiegiem rozmowy lub dyskusji na określony z góry temat.

Podobne prace

Do góry