Ocena brak

Metodlogia w pracy socjalnej- pytania i odpowiedzi.

Autor /Brieldlicyger Dodano /26.09.2006

przeciwnych
1. Klasyfikacja i podział nauk.

Fizyczne i przyrodnicze:
Badaniem przyrody żywej bądź martwej zajumują się min nauki:
- Biologiczne
- medyczne
- rolnicze
- fizyczne
- chemiczne
- astronomiczne
- geologiczne.

Społeczne i humanistyczne:
Badaniem wszelkiej działalności ludzkiej zajmują się nauki:

- archeologia
- etnografia
- filozofia
- historia
- ekonomia
- prawo
- nauka o języku
- psychologia
- socjologia
- pedagogika

2. Nauki podstawowe i nauki stosowane.
a) Nauki podstawowe- teoretyczne, zajmują się tworzeniem teorii, odkrywaniem ogólnych praw, celem dostarczenia nowej wiedzy bądź wzbogacenia już istniejącej. Zadanie tych nauk jest obiektywne poznanie i wyjaśnienie rzeczywistości oraz przewidywanie zachodzących w niej zmian. Rezultatem badań są nowe twierdzenia, prawidłowości lub całe teorie będące odbiciem części istniejącej rzeczywistości. Zaliczamy tu: matematykę, fizykę, chemię, biologię, ekonomię.

b) nauki stosowane- praktyczne, zajmują się sposobami praktycznego wykorzystania metody teoretycznej. Opierając się na wiedzy zgromadzonej przez nauki podstawowe, formułują określone sposoby i normy postępowania.

3. Nauki nomotetyczne a nauki idiograficzne.
Nauki nomotetyczne- godnie z klasyfikacją nauk, dokonaną przez przedstawicieli szkoły badeńskiej: W. Windelbanda i H. Rickerta, nauki przyrodnicze zajmujące się prawidłowościami i związkami zachodzącymi między rzeczami, aby na ich podstawie dochodzić do praw ogólnych i niezmiennych, w przeciwieństwie do nauk idiograficznych, opisujących fakty jako niezależne od siebie i ze sobą nie powiązane.

Nauki idiograficzne- zgodnie z twierdzeniem W. Windelbanda i H. Rickerta zajmują się tym, co jest powtarzalne. Zadaniem ich jest opis indywidualizujący konkretnych przedmiotów i zjawisk oraz wyjaśnienie genetyczne i przyczynowe ich pojawienia się i funkcjonowania.

4. Charakterystyka pojęcia wiedza naukowa, wiedza potoczna.

Związki między wiedzą potoczną a naukową:
wiedza potoczna:
? nieostrość i niedokładność terminów
? język potoczny jest wieloznaczny
? twierdzenia i sądy nie stanowią spójnego systemu, mogą być oparte o autorytet osobisty

wiedza naukowa:
? rozwija nasze potoczne wyobrażenie o świecie
? cechuje się jednoznacznością terminów
? język jest ścisły
? twierdzenia muszą być sprawdzalne, powinny stanowić spójny system, powinny być logiczne i racjonalne, powinny być źródłem nowej wiedzy
? wiedza naukowa nie jest dogmatyczna, teorie i systemy się zmieniają, różne teorie mogą być zastępowane przez inne, lepsze

5. Funkcje nauki.

1) Funkcja wewnętrzna (opisowa deskryptywna), jej twierdzenia stanowią odpowiedź na pyatna co to jest?, jak to jest zorganizowane?- w ten sposób uzyskujemy uporządkowany obraz zjawisk w postaci rozmaitych klasyfikacji, typologii.

Podobne prace

Do góry