Ocena brak

METODA XYZ

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

W momencie gdy stosujemy analizę XYZ poszczególne rodzaje materiałów dzielone są na trzy podstawowe grupy:

- grupa X (regularne zapotrzebowanie), czyli materiały, na które jest regularne zapotrzebowanie przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań, jak również wysoką dokładnością prognozowania poziomu tego zapotrzebowania (zużycia), ciągłe zużycie, wahania okazyjne równające się wielkości niedostatków < 20 % stałego zużycia.

- grupa Y (wahania sezonowe występujące w popycie), materiały te charakteryzują się zapotrzebowaniem mającym charakter wahań sezonowych lub/i występowaniu istotnego przyrostu ze średnią trafnością prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym 20-50 % stałego zużycia.

- grupa Z (zapotrzebowanie występujące sporadycznie), materiały te zakwalifikowane do grupy

Z charakteryzują się bardzo nieregularnym zapotrzebowaniem i niską dokładnością jego prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym > 50 % zużycia stałego.Jeżeli analiza XYZ zostanie włączona przez sferę zaopatrzenia jako instrument wsparcia decyzyjnego to na jej podstawie może okazać się celowe aby dla materiałów zakwalifikowanych do grupy X opracować system zaopatrzenia zsynchronizowanego z procesami produkcyjnymi, dla grupy Y, system zaopatrzenia z zadaniem utworzenia określonego poziomu zapasów magazynowych, a w odniesieniu do grupy Z system zaopatrzenia zgodny z nieregularnymi potrzebami.

Istotną cechą materiałów w analizie XYZ jest dokładność prognozowania poziomu ich zapotrzebowania (zużycia).Celowe jest łączne stosowanie analizy ABC i XYZ.

Podobne prace

Do góry