Ocena brak

Metoda sekuratyzacji należności kredytowych

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Jest to nowa metoda zarządzania bilansem banku, pojawia się tu nowy instrument – sekuratyzacja zabezpieczająca bank przed ryzykiem kredytowym. Przekształcenie określonej puli udzielonych kredytów w papiery wartościowe i ich sprzedaż stanowi formę przeniesienia ryzyka kredytowego na inwestorów. Bank w ten sposób osiąga dodatkowe korzyści, m.in. odmraża kapitał przed umownym terminem spłaty, zabezpiecza płynność kredytową, przyspiesza rotację kapitału oraz realizuje dodatkowy dochód. Metoda ta stanowi odwrót w ulepszaniu technik zabezpieczania płynności banku. Przenosi nacisk z zarządzania pasywami na zarządzanie aktywami banku poprzez przedterminowe ich upłynnienie na rynku kapitałowym lub wtórnym rynku kredytowym. Sprzedaż aktywów dla ratowania płynności zazwyczaj prowadzi do zmniejszenia skali działalności banku oraz pogorszenia jakości portfela aktywów na skutek trudności w upłynnianiu należności o obniżonym standardzie.

 

Podobne prace

Do góry