Ocena brak

METODA PROCENTU OD WIELKOŚCI SPRZEDAŻY

Autor /Malina Dodano /08.02.2012

Wiele firm ustala wielkość swoich wydatków na promocję jako określony procent sprzedaży (bieżącej lub planowanej) lub kosztów sprzedaży. Dyrektor jednego z przedsiębiorstw kolejowych powiedział: ..ustalamy poziom naszych wydatków na następny rok pierwszego grudnia poprzedza-jącego roku. Tego dnia określamy dochód z przewozów pasażerskich i przeznaczamy dwa procent tej sumy na promocję".25 Przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego zwykle określają budżet promocji jako stały procent planowanej ceny samochodu, a przedsiębiorstwa przemysłu naftowego przeznaczają ułamek centa od każdego galona, sprzedanej przez siebie benzyny.

Metoda ustalenia budżetu promocji jako procentu wielkości sprzedaży ma wiele korzyści. Po pierwsze, stosowanie tej metody oznacza, że wielkość wydatków nigdy nie przekracza możliwości firmy. To cieszy dyrektorów finansowych, którzy dążą do utrzymania bliskiej zależności pomiędzy ogólnymi kosztami i wielkością sprzedaży. Po drugie, zachęca to kierownictwo do myślenia w kategoriach relacji pomiędzy kosztami promocji, kosztami sprzedaży i zyskiem jednostkowym. Po trzecie, firma utrzymuje stabilną pozycję wobec konkurencji i wydaje mniej więcej tyle samo na promocję, ile konkurencja.

Pomimo tych korzyści, metoda procentu od sprzedaży ma w iele wad. Wielkość sprzedaży postrzegana jest jako przyczyna promocji, a nie jako jej efekt. Określony w ten sposób budżet promocji jest wynikiem dostępności odpowiednich funduszy, a nie zależy od sytuacji na rynku. Zniechęca to do próby zastosowania niecyklicznej i agresywnej promocji. Zależność budżetu promocji od fluktuacji corocznej wielkości sprzedaży, kłóci się z długofalowym planowaniem marketingowym. Metoda ta nie dostarcza logicznego wytłumaczenia wysokości procentu sprzedaży przeznaczonej na promocję, poza doświadczeniem i naśladowaniem konkurencji, nie pozwala też na analizę potrzeb danego rynku lub produktu.

Podobne prace

Do góry