Ocena brak

METODA KOSZTU DOCELOWEGO

Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012

Pokazaliśmy, że koszty zmieniają się wraz ze skalą produkcji i doświadczeniem przy niej zdobytym. Mogą się one zmienić również jako efekt skoncentrowanych w ysiłków projektantów , inżynierów i zaopatrzeniowców. Japończycy używają metody kosztu docelowego.8 Za pomocą badania rynku ustalają jakie funkcje powinien pełnić nowy produkt. Następnie ustalają cenę, za jaką produkt powinien być sprzedawany zważywszy na jego obraz w oczach klientów i ceny produktów konkurencyjnych. Potrąca się następnie pożądany margines zysku i w ten sposób osiąga się koszt docelowy. Następnie bierze się pod uwagę każdy składnik kosztów - stylistykę, projekt, koszty wytwarzania, koszty sprzedaży i dalej rozbija się je na coraz mniejsze składniki. Rozważa się ponownie sposoby przeprojektowania elementów, wyeliminowania pewnych funkcji i redukcji kosztów zaopatrzenia. Celem ogólnym jest obniżenie kosztów, aż do osiągnięcia poziomu docelowego. Jeśli nie jest to możliwe, firma nie decyduje się na wprowadzenie na rynek danego produktu, ponieważ nie można go sprzedać po pożądanej cenie i przy założonym zysku.

Metoda kosztu docelowego stanowi ulepszenie w stosunku do normalnego procesu rozwoju produktu, który polega na jego zaprojektowaniu, oszacowaniu kosztów, i następnie ustaleniu ceny. Metoda kosztorysu docelowego koncentruje się na kosztach już na etapie planowania i projektowania, zamiast prólx>wać zmienić poziom kosztów po wprowadzeniu produktu na rynek.

Podobne prace

Do góry