Ocena brak

Metoda konwersji zasobów finansowych

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Wyróżniającą cechą tej metody jest to, że traktuje ona każde źródło pochodzenia zasobów indywidualnie. Zasoby pozyskane za pośrednictwem np. depozytów a’vista, które maja szybki obrót i na które bank zobowiązany jest tworzyć wysokie rezerwy, są alokowane w odmienny sposób niż np. zasoby generowane ze sprzedaży skryptów dłużnych. Wstępnie w metodzie tej dokonuje się podziału zbioru pasywów na stosowne podzbiory w oparciu o ich obrót i wymagania w zakresie rezerwy. Następnie zasoby finansowe alokowane są do różnych kategorii aktywów traktując poszczególne podzbiory tak jak gdyby były one odrębnymi ośrodkami zysku. Każda decyzja dotycząca zarówno płynności jak i rentowności podejmowana jest oddzielnie dla każdego źródła pochodzenia zasobów.

Podstawową zaletą metody konwersji jest to, iż w zarządzaniu bilansem przenosi ona akcent z płynności na rentowność. Metoda ta posiada również wady, są one następujące:

  • Decyzje dotyczące płynności opierają się na obiegu depozytów nie zaś na ich chwiejności (zmienności), co w konsekwencji wpływać może na obniżenie zysków w wyniku zawyżenia potrzeb płynności.

  • Portfel kredytowy traktowany jest jako całkowicie niepłynny.

  • Aktywa i pasywa zarządzane są niezależnie.

 

Podobne prace

Do góry