Ocena brak

Metoda Kabata

Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013

metoda Kabata; metoda proprio-ceptywnego torowania nerwowo-mięś-niowego; stosowana w kinezyterapii chorych po udarach mózgowych. We­dług tej metody usprawnianie układu nerwowo-mięśniowego odbywa się nie przez ćwiczenia poszczególnych mięś­ni, lecz stosowanie wzorów ruchów przebiegających w płaszczyznach skoś­nej i spiralnej. Duży nacisk kładzie się tu na pobudzenie proprioceptywne i eksteroceptywne.

Podobne prace

Do góry