Ocena brak

METODA DELFICKA

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

METODA DELFICKA oparta jest na grupie ekspertów wybranych spośród pracowników wewnątrz firmy lub ekspertów częściowo z firmy i spoza niej. Zespół moż mieć różne zadania do wykonania, ale najczęściej ostatecznym zadaniem jest opracowanie prognozy dla wybranych obszarów (np. w zakresie planowania). Praca zespołu trwa kilka rund. W pierwszej rundzie dokonuje się analizy istniejącego stanu – każy ekspert wykonuje pracę oddzielnie. W drugiej- po wykonaniu analizy następuje ocena istniejącego stanu- zespół pracuje wspólnie. W trzeciej rundzie- opracowanie propozycji prognozy przez poszczególnych członków zespołu. W czwartej rundzie- ostateczne uzgodnienie prognozy.

W metodzie tej można zastosować burzę mózgów, która polega na tym, że każdy członek zespołu podaje własne propozycje (podlegają one zapisaniu), a później analizuje sie te propozycje i na tej podstawie opracowuje się prognozę.

Podobne prace

Do góry