Ocena brak

Metoda budżetowania „od zera"

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy. Proces budżetowania „od zera" składa się z:

  • Tworzenie pakietów decyzyjnych uwzględniających charakter ośrodka odpowiedzialności i jego cele.

  • Ocena pakietów wyjściowych i tworzenie pakietów alternatywnych.

  • Ułożenie według stopnia ważności pakietów decyzyjnych na podstawie analizy kosztów i korzyści w ramach danego obszaru działania oraz całego przedsiębiorstwa.

  • Rozdysponowanie zasobów w sposób odpowiadający priorytetom.

Metoda „od zera" w odróżnieniu od metody „przyrostowej":

  • odrzuca dane historyczne,

  • systematycznie porównuje istniejące działania z alternatywnymi możliwościami angażowania zasobów,

  • dokładnie precyzuje konsekwencje decyzji poszczególnych działań,

  • wykorzystuje warianty planowe,

  • jest stosowana w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

Metoda budżetowania „od zera" jest metodą najbardziej odpowiednią dla przedsiębiorstw handlowych, które wymagają szybkiego i ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku.

Podobne prace

Do góry