Ocena brak

Metoda ARMS

Autor /gruszka Dodano /09.05.2014

Metoda wykrywania mutacji w układzie opornym na amplifikację (amplification ręfrac-tory mutation system - ARMS) wykorzystuje fakt, że polimeraza DNA nie może dobudować nowego nukleotydu do cząsteczki prajmera, jeżeli ostatni nukleotyd prajmera nie jest związany z matrycą DNA. W testach ARMS ostatni nukleotyd jednego z prajmerów pokrywa się z miejscem badanej mutacji. Zgodnie z przykładem (ryc. 6.5) w pozycji mutacji może występować adenina (A) lub guanina (G). Adenina reprezentuje prawidłową sekwencję, a guanina zmutowaną. Używając prajmera zakończonego nukleotydem tyminowym (T), uzyskuje się amplifikację, jeżeli w badanym DNA znajduje się prawidłowa adenina, która połączy się z komplementarną tyminą. Brak amplifikacji przemawia za obecnością w tej pozycji innej zasady, która nie jest komplementarna do tyminy prajmera. Warto zwrócić uwagę, że nie można jednoznacznie ustalić, czy zamiast adeniny występuje guanina, cytozyna czy tymina. Obecność guaniny może dopiero potwierdzić amplifikacja uzyskana w reakcji przeprowadzonej przy użyciu innego prajmera zakończonego cytozyną (komplementarną do guaniny).

Podobne prace

Do góry