Ocena brak

Metoda aktywnego zarządzania pasywami

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Metoda ta koncentruje się m.in. na roli pozyskiwanych zasobów finansowych w podtrzymywaniu lub zwiększaniu bazy aktywów. Wyróżniamy dwa typy aktywnego zarządzania pasywami:

  1. Kasowy” typ zarządzania pasywami pociąga za sobą wykorzystywanie nabywanych na rynku pieniężnym zasobów finansowych do pokrycia krótkoterminowych potrzeb w zakresie płynności. Zarządzanie płynnością opiera się głównie na krótkoterminowych, nabytych zasobach, uzupełniających rezerwy drugiej linii w przypadkach wzrostu wypłat depozytów. Metoda „kasowa” umożliwia bankowi utrzymywanie wyższego wskaźnika niepłynnych aktywów dochodowych, co z jednej strony bezpośrednio wpływa na podwyższenie dochodów, z drugiej jednak, powoduje wzrost ryzyka.

  2. Kredytowy” typ zarządzania pasywami polega na tym, że bank wykorzystuje nabywane na rynku zasoby do ustawicznego zwiększania rozmiaru swego bilansu. Typ ten nazywany jest także „czystym” zarządzaniem pasywami.

Celem tej metody jest zwiększanie wolumenu aktywów dochodowych i tym samym rentowności. Warunkiem koniecznym dla skutecznego stosowania tej metody jest dostępność środków na rynku. Rynek musi być dostatecznie rozwinięty, przede wszystkim musi mieć odpowiednią liczbę uczestników i dostateczną ilość zasobów finansowych, by działalność pojedynczych banków lub innych uczestników nie wpływała na poziom rynkowych stóp procentowych. Kluczowe znaczenie dla tej metody ma niski poziom ryzyka dostępności środków.

 

Podobne prace

Do góry